***توجه *** برای اتصال به اینترنت باید در سیستم جدید ثبت نام نمائید و سپس از داخل خود همان سامانه قسمت پنل ،خرید بسته، حجم مصرفی دلخواه را خرید نمائید.
تعداد: عدد
ریال
نوع کارت
-
قیمت واحد
-
تعداد
-
جمع کل
-

اطلاعات تماس

ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

اطلاعات پرداخت

پرداخت