پرداخت به شیوه کد پرداخت
تعداد: عدد
ریال
نوع کارت
-
قیمت واحد
-
تعداد
-
جمع کل
-

اطلاعات تماس

ایمیل و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

اطلاعات پرداخت

پرداخت
*** توجه*** دانشجویان محترم پس از خرید بسته کد پرداخت دریافتی را به همراه نام کاربری تان در سیستم ، به شماره پشتیبانی پیامک نمائید تا بسته در حسابتان منظور گردد. شماره پشتیبانی 09185414149